100 GLUGS in 100 Villages, Panampattu GLUG

Free Code Camp For Kids – VGLUG’s Next Milestone

VGLUG’s Next Milestone – Free Code Camp For Kids

கணினி, தொழில்நுட்பம் போன்றவை கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இன்று வரையிலும் எட்டாக்கனியாக இருக்கும் நிலையில், அவர்களுக்கு தொழில்நுட்பத்தை பாதுகாப்பான முறையில் கொண்டு சேர்க்கும் பணியை VGLUG அமைப்பு 100 கிராமங்களில் 100 GLUGs என்கிற முன்னெடுப்பின் மூலம் தொடர்ச்சியாக செய்து வருகிறது. இதன் அடுத்த மைல்கல்லாக VGLUG அமைப்பு ‘Free Code Camp For Kids’ என்கிற முன்னெடுப்பை தொடங்கியுள்ளது. முதற்கட்டமாக பானாம்பட்டு GLUG-ல் அடுத்த இரண்டு (அக்டோபர் 8 மற்றும் 9) நாட்களுக்கு கணினி பற்றிய அறிமுகத்தையும், கோடிங்-ஐ எளிய முறையிலும், விளையாட்டுகள் மற்றும் அனிமேஷன் மூலமாகவும் கற்றுதர இந்த கேம்ப்பை VGLUG நடத்துவுள்ளது.

இது போன்று, குழந்தைகளுக்கான இலவச கோடிங் வகுப்புகள்/கேம்ப் உங்களது கிராமத்திலோ அல்லது பள்ளியிலோ நடத்த விரும்பினால் எங்களை 9600789681 தொடர்பு கொள்ளவும்.

1 thought on “Free Code Camp For Kids – VGLUG’s Next Milestone”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s